http://bladetidag.com
http://bladetidag.com

glufosinatammonium marknadens storlek analys av utveckling historia, tillväxtstatus

I forskningsrapporten om glufosinatammonium marknaden utvecklar på de stora trenderna definierar tillväxtbransch med avseende på den regionala terrängen och konkurrenssituation. Dokumentet listar också de begränsningar och utmaningar av branschdeltagare tillsammans information såsom tillväxtmöjligheter. Bortsett från detta innehåller rapporten information om effekterna av COVID-19 pandemi på den totala marknadsutsikterna.

COVID-19 kan påverka den globala ekonomin på tre sätt: genom att direkt påverka produktion och efterfrågan, genom att skapa leveranskedjan och marknadsstörningar, och genom dess ekonomiska konsekvenser för företag och de finansiella marknaderna.

Slutrapport kommer att lägga en analys av effekterna av COVID-19 på denna industri.

För att förstå hur COVID-19 Impact täcks i denna rapport. Få Sample kopia av rapporten på @ www.360researchreports.com/enquiry/request-covid19/15085402

Kort beskrivning glufosinatammonium Market:
glufosinatammonium marknaden delas efter typ och med tillämpning. För perioden 2014-2026 har glufosinatammonium marknadstillväxten bland segment ger noggranna beräkningar och prognoser för försäljning efter typ och med tillämpning i fråga om volym och värde. Denna analys kan hjälpa dig att utöka din verksamhet genom att rikta kvalificerade nischmarknader.

Få ett prov PDF rapport @ www.360researchreports.com/enquiry/request-sample/15085402

Forskningen omfattar nuvarande glufosinatammonium marknadens storlek på marknaden och dess tillväxttakt baserat på 5 år poster med företagets konturerna av nyckelaktörer / tillverkare:
Bayer CropScience
Lier Chemical
Zhejiang YongNong
Jiangsu Huifeng
Veyong
Jiangsu Huangma
Jiaruimi

Omfattning av glufosinatammonium Market Report:
Glufosinatammonium är en organisk förening med den kemiska formeln C5H15N2O4P. Det var först ut på marknaden 1984, och vilt används på kontroll ogräs i mer än 100 grödor i 82 länder runt om i världen. Den viktigaste tillämpningen av glufosinatammonium är produktion av ogräsmedel. Som en bred-spektrum herbicid, agerar glufosinatammonium mot ett brett spektrum av ettåriga och perenna bredbladiga ogräs och gräs. Detta gäller även svåra att styrglyfosatresistenta ogräs, såsom amaranthus, Lolium, ogräsbinkor och malva. . För närvarande, med funktionerna i hög effektivitet, låg toxicitet och lätt nedbrytbarhet, glufosinatammonium vinster stor uppmärksamhet, har glufosinatammonium två modeller: 95% TC och 50% TK. TK är en förkortning av teknisk koncentration. TC är en förkortning av tekniskt material. Den aktiva substansen i 95% TC är 95% min. De flesta företag kan erbjuda denna produkt. Den aktiva substansen i 50% TK är 50% min, och leverans av TC är begränsad., I vida världen, gigantiska aktörer inom glufosinatammonium industrin, Bayer och Zhejiang YongNong leder hela branschen., Regionalt, produktionsområdena glufosinat ammonium är koncentrerade till USA, Kina och EU. Kina är den största produktionen bas av glufosinatammonium, följt av USA. Konsumtionen av glufosinatammonium är helt separerade, med USA, Kina, EU, nordöstra Asien och Sydamerika huvudområden., Är Tillverkningsprocessen av glufosinatammonium en viktig del. Alla Kina tillverkare producerar genom Grignard – Straker lag metod. Råmaterialen är huvudsakligen trietylfosfit och fosfortriklorid. Det genomsnittliga utbytet av denna process är 39% -42%. 8 till 13 steg behövs i produktionen, och stor mängd avloppsvatten produceras under produktionen. Tillverkningsprocessen av Bayer är mer avancerad. Den huvudsakliga råvaran är metylfosfonsyra-diklorid, och genomsnittliga utbytet är 92% inom tre steg. Följaktligen är tekniken för glufosinatammonium en nyckelfaktor för produktion och priset på glufosinatammonium. Priset på glufosinatammonium varierar med efterfrågan på marknaden och produktionskapaciteten. Före 2007, Bayer monopoliserat glufosinatammonium marknaden och marknadspriset för denna produkt hade hållit hög under många år. De senaste åren, som trädde i Kina tillverkare och utbyggnad av Bayer kapacitet har produktionen mängden glufosinatammonium varit exploderar, som ett resultat av som under 2015 och 2016 minskar med glufosinatammonium priset har varit betydande. Under de senaste två åren, eftersom ingen signifikant kapacitetsökning och efterfrågan ökar på den internationella marknaden, har marknaden för glufosinatammonium värmas upp med nuvarande priset på 95% TK på 33.734 USD / MT. Omfattningen av glufosinatammonium Market Report: är den globala glufosinatammonium marknaden värderas till 345.300.000 dollar år 2020 förväntas uppgå till 695.300.000 dollar i slutet av 2026, växer i en årlig tillväxt på 10,4% under 2021-2026, denna rapport. fokuserar på glufosinatammonium i den globala marknaden, särskilt i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Rapporten kategoriserar marknaden baserat på tillverkare, regioner, typ och tillämpning.

Få ett prov kopia av rapporten @ www.360researchreports.com/enquiry/request-sample/15085402

Rapportera ytterligare studier marknadsutveckling status och framtid glufosinatammonium Marknadsutveckling över hela världen. Dessutom delar det glufosinatammonium marknadssegmentering efter typ och Ansökan till fullo och djupt forskning och avslöjar marknadsprofil och framtidsutsikter.

Major Klassificeringar är som följer:
95% TC, 50% TK

Stora Applications är som följer:
Herbicid, insekts- och svampmedel, GM grödor, torkmedel ….

Geografiskt är denna rapport uppdelad i flera viktiga regioner, med försäljning, intäkter, marknadsandelar och tillväxt på glufosinatammonium i dessa regioner, 2014-2024, som omfattar

1. Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko)
2. Europa (Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Ryssland och Turkiet etc.)
3. Asien-Stillahavsområdet (Kina, Japan, Korea, Indien, Australien, Indonesien, Thailand, Filippinerna, Malaysia och Vietnam)
4. Sydamerika (Brasilien, Argentina, Columbia etc.)
5. Mellanöstern och Afrika (Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Nigeria och Sydafrika)

Få ett prov PDF rapport @ www.360researchreports.com/enquiry/request-sample/15085402

Denna glufosinatammonium Market Research / analysrapport innehåller svar på dina följande frågor

1. Vilken tillverkningsteknik används för glufosinatammonium? Vad Utvecklingen pågår i den teknik? Vilka trender orsakar denna utveckling?

2. Vilka är Global viktiga aktörer i detta glufosinatammonium Market? Vilka är deras företagsprofil, deras Product Information och kontaktuppgifter?

3. Vad var Global Market status glufosinatammonium Market? Vad var Kapacitet, produktionsvärde, kostnader och vinst av glufosinatammonium Market?

4. Vad är aktuell Status i glufosinatammonium Industry? Vad marknad konkurrens i denna bransch både bolaget och Land Wise? Vad analys av glufosinatammonium Marknad Genom att ta applikationer och typer i beaktande?

5. Vad är projektioner av Global glufosinatammonium Industry tanke Kapacitet, produktion och värde? Vad blir uppskattningen av kostnader och vinst? Vad blir Marknadsandel Supply och konsumtion? Vad sägs om import och export?

6. Vad är glufosinatammonium marknad Chain Analys av Upstream Raw Materials och nedströms industrin?

7. Vad är ekonomisk effekt på glufosinatammonium Industry? Vad är globala makroekonomiska klimatet Analysresultat? Vad är globala makroekonomiska klimatet Development Trends?

8. Vad är marknadsdynamiken av glufosinatammonium Market? Vad är utmaningar och möjligheter?

9. Vad bör Entry Strategier, Motåtgärder till ekonomiska konsekvenser och marknadsföringskanaler för glufosinatammonium Industry?

Fråga mer och dela frågor om något innan köpet på denna rapport på @ www.360researchreports.com/enquiry/pre-order-enquiry/15085402

Stora Poäng från Innehåll:

Global glufosinatammonium Market Research Report 2020-2026, av tillverkare, regioner, typer och program
1 Studie Täckning
1,1 glufosinatammonium Produkt
1,2 Segment viktig marknad i denna studie
1.3 Nyckel Tillverkare Täckta
1,4 marknaden efter typ
1.4.1 Storlek Global glufosinatammonium tillväxten på marknaden efter typ
1,5 marknaden genom Application
1.5.1 Storlek Global glufosinatammonium tillväxten på marknaden genom Application
1.6 Studie Mål
1,7 år Betraktas

2 Sammanfattning
2,1 Global glufosinatammonium Produktion
2.1.1 Global glufosinatammonium Omsättning 2015-2026
2.1.2 Global glufosinatammonium Production 2015-2026
2.1.3 Global glufosinatammonium Kapacitet 2015-2026
2.1.4 Global glufosinatammonium Marketing prissättning och trender
2,2 glufosinatammonium Growth Rate (CAGR) 2020-2026
2,3 Analys av konkurrensläge
2.3.1 Tillverkare marknaden Koncentrationsförhållande (CR5 och HHI)
2.3.2 Nyckel glufosinatammonium Manufacturers
2.4 Marknadens drivkrafter, trender och frågor
2,5 Makroskopisk Indikator
2.5.1 BNP för Major Regioner
2.5.2 råvarupriserna i dollar: Evolution

3 Marknadens storlek av Tillverkare
3,1 glufosinatammonium Produktion av tillverkare
3.1.1 glufosinatammonium Produktion av tillverkare
3.1.2 glufosinatammonium Production marknadsandelar genom Manufacturers
3,2 glufosinatammonium Omsättning av Tillverkare
3.2.1 glufosinatammonium Omsättning per tillverkare (2015-2020)
3.2.2 glufosinatammonium Omsättning Share by tillverkare (2015-2020)
3.3 glufosinatammonium Pris från tillverkare
3.4 fusioner och förvärv, expansionsplaner

4 glufosinatammonium produktion genom Regioner
4.1 Global glufosinatammonium Produktion av regioner
4.1.1 Global glufosinatammonium Production marknadsandelar genom Regioner
4.1.2 Global glufosinatammonium Revenue marknadsandelar genom Regioner
4,2 United States
4.2.1 USA glufosinatammonium Production
4.2.2 USA glufosinatammonium Revenue
4.2.3 Nyckel Spelare i USA
4.2.4 USA glufosinatammonium import och export
4.3 Europa
4.3.1 Europa glufosinatammonium Production
4.3.2 Europa glufosinatammonium Revenue
4.3.3 nyckelaktörer i Europa
4.3.4 Europa glufosinatammonium import och export
4,4 Kina
4.4.1 Kina glufosinatammonium Production
4.4.2 Kina glufosinatammonium Revenue
4.4.3 nyckelaktörer i Kina
4.4.4 Kina glufosinatammonium import och export
4.5 Japan
4.5.1 Japan glufosinatammonium Production
4.5.2 Japan glufosinatammonium Revenue
4.5.3 nyckelaktörer i Japan
4.5.4 Japan glufosinatammonium import och export
4.6 Andra regioner
4.6.1 Sydkorea
4.6.2 Indien
4.6.3 Sydostasien

Få ett prov PDF rapport @ www.360researchreports.com/enquiry/request-sample/15085402

5 glufosinatammonium konsumtion Regioner
5,1 Global glufosinatammonium konsumtion Regioner
5.1.1 Global glufosinatammonium konsumtion Regioner
5.1.2 Global glufosinatammonium Consumption marknadsandelar genom Regioner
5,2 Nordamerika
5.2.1 Nordamerika glufosinatammonium konsumtion Application
5.2.2 Nordamerika glufosinatammonium konsumtion länder
5.2.3 USA
5.2.4 Canada
5.2.5 Mexiko
5.3 Europa
5.3.1 Europa glufosinatammonium konsumtion Application
5.3.2 Europa glufosinatammonium konsumtion länder
5.3.3 Tyskland
5.3.4 Frankrike
5.3.5 UK
5.3.6 Italien
5.3.7 Ryssland
5,4 Asia Pacific
5.4.1 Asia Pacific glufosinatammonium konsumtion Application
5.4.2 Asia Pacific glufosinatammonium konsumtion länder
5.4.3 Kina
5.4.4 Japan
5.4.5 Sydkorea
5.4.6 Indien
5.4.7 Australien
5.4.8 Indonesien
5.4.9 Thailand
5.4.10 Malaysia
5.4.11 Filippinerna
5.4.12 Vietnam
5,5 Central- och Sydamerika
5.5.1 Central- och Sydamerika glufosinatammonium konsumtion Application
5.5.2 Central- och Sydamerika glufosinatammonium konsumtion länder
5.5.3 Brasilien
5.6 Mellanöstern och Afrika
5.6.1 Mellanöstern och Afrika glufosinatammonium konsumtion Application
5.6.2 Mellanöstern och Afrika glufosinatammonium konsumtion länder
5.6.3 Turkiet
5.6.4 GCC Länder
5.6.5 Egypten
5.6.6 Sydafrika

6 Marknadens storlek efter typ
6,1 Global glufosinatammonium Fördelning Dada efter typ
6,2 Global glufosinatammonium Omsättning efter typ
6,3 glufosinatammonium priser efter typ

7 Marknadens storlek genom Application
7,1 Översikt
7,2 Global glufosinatammonium Fördelning Dada genom Application
7.2.1 Global glufosinatammonium konsumtion Application
7.2.2 Global glufosinatammonium Consumption marknadsandelar genom Application (2015-2020)

Fortsatt….

Få ett prov PDF rapport @ www.360researchreports.com/enquiry/request-sample/15085402

Om oss:
360 forskningsrapporter är trovärdig källa för att få rapporter marknads som ger dig med ledningen dina affärsbehov. Vid 360 forskningsrapporter, är vårt mål att tillhandahålla en plattform för många top-notch marknadsundersökningsföretag runt om i världen att publicera sina forskningsrapporter, liksom att hjälpa beslutsfattarna att finna de lämpligaste marknadsundersökningar lösningar under ett tak. Vårt mål är att erbjuda den bästa lösningen som matchar den exakta kundkrav. Detta driver oss att förse dig med anpassade eller syndikerade forskningsrapporter.

Kontakta oss:
Namn: Mr. Ajay Mer
E-post: [email protected]
Organisation: 360 Research Reports
Telefon: +44 20 3239 8187 / +14242530807